دبیرستان خصوصی ما متخصص در علوم، تکنولوژی، مهندسی و ریاضیات است. تاکید ما در آموزش یادگیری آگاهانه است. به این معنی که پرسه اکادمیک را در کنار کاربرد و مفاهیم روزمره قرار دهیم. تدریس ما از انتظارات برنامه درسی معمول فراتر میرود و دانش اموزان همپوشانی بین مفاد درسی را درمیابند. دانش آموزان می توانند علاوه برتحصیل دوره های استاندارد به دوره های تکمیلی ما نیز بپیوندند

Address

Address:

oat education

Telephone:
Contact Owner

Opening Hours

Monday

9:00 AM - 6:00 PM

Tuesday

9:00 AM - 6:00 PM

Wednesday

9:00 AM - 6:00 PM

Thursday

9:00 AM - 6:00 PM

Friday

9:00 AM - 6:00 PM

Saturday

9:00 AM - 3:00 PM

Sunday

Closed

Claim Listing

Claim Your Business Listing . For packages and prices click here

Item already claimed

Features

Contact

Contact

For more information, email us at info@oat.education

Money Back